Nedanstående böcker är föreningens och kan lånas hem:

Vänersborgsortens Biodlareförenings Böcker För hemlåning
Bin och biodling Åke Hansson
Biodling med Varroakvalster Ingemar Fries
Drottningodling i praktiken med bisnurran Gunnar Krantz
Drottningodling Ivar Hedberg
Pollinering med bin SBR
Binas sjukdomar Alexander Lundgren
Kupsnickaren Alexander Lundgren
Lärobok i biskötsel Alexander Lundgren
Biavel och ärftlighet hos bin Otto Mackensen
Ekologiboken Håkan Plejel
Bitidningen 1946-1947 inbunden
Bitidningen 1948-1949 inbunden
På jakt efter de bästa bistammarna Broder Adam
Ett års arbeide i bigården Gottfred Christensen

Är du intresserad att låna hem någon bok så kontakta  Bengt Björklund eller

Rikard Svanström  richardsvanstrom@hotmail.com         0520-421144