Biåret 2019

Styrelsen har satt ihop ett nytt program för året. Det kan också tillkomma aktiviteter som arrangeras av andra som jag skickar ut fortlöpande, t ex Sveriges biodlares riksförbund planerar en konferens i Trollhättan/Vänersborg i höst. Ni vet väl att vi som är medlemmar i SBR får besöka andra biodlarföreningars medlemsmöten.

Ordförande                         Richard Svanström             070-2323 0144, 0520-421144

Vice ordförande                 Ronny Nordin

Kassör                                 Stefan Lindberg

Sekreterare                          Bengt Björklund

Ledamot                             Kristina Lundin

Möteslokal: Studieförbundets Vuxenskolans lokal på Restad gård. Onsdagar är mötesdag och fika serveras.

Onsdag 13 mars18.30 : Förberedelser inför säsongen, materialöversyn m.m. Richard rapporterar intryck från föreläsningar på Apiscandia.

Onsdag 10 april 18.30: Hur har bina klarat vintern? Drivfodring m.m. (Ansvarig Kristina Lundin).

I slutet av maj: Drottningodling hos Magnus Krantz. Vi får pröva att larva och Magnus lär ut mer om drottningodling. Eftersom vi inte vet hur våren utvecklas kommer ni att få närmare information när det är dags. Vi planerar också ett besök på Hunnebergs parningsstationen.

Onsdag 22 maj 18.30: Bigårdsbesök hos Stefan Lindberg. Han har ett fint slungrum och vi går igenom nåt samhälle. Stefan bor i Bråten, Västra Tunhem. Kör upp förbi monumentet tills du kommer till berget och parkering till vänster. Han bor i 4:e huset. (Vi skyltar).

Onsdag 4 september 18.30: Erfarenheter från den gångna säsongen. Vinterförberedelser och fodring m.m. Genomgång av honungsbedömningsreglerna. (ansvarig Bengt Björklund).

Onsdag 16 oktober: Honungsbedömning. Plats meddelas senare. Vi hoppas att så många som möjligt deltar så spara en burk.

Onsdag 13 november 18.30: Årsmöte och utdelning av oxalsyra. Ta med dig årsrapporten eller skicka den till Bengt Björklund.

  Välkomna på våra möten

Vänersborgs biodlarförening

Bitillsyningsman i vårt område (Vänersborgs församling och Västra Tunhems församling)  är Bernt Karlsson   Grästorp   070 5635183